Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus Iisalmi-Kuopio

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus Iisalmi-Kuopio on haussa. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen. Koulutuksessa syvennytään lisäksi kontekstuaalisuuteen ja prosessipohjaisuuteen ja sen mukaisiin hoitokäytäntöihin kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.

Lisätietoja tästä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kognitiivisen-kayttaytymisterapian-psykoterapeuttikoulutus-kontekstuaalinen-ja