Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2021-2022 (50 op), Tampere

Järjestämme Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisen Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Tämä on seitsemäs Tampereen yliopiston järjestämä KKT:n kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. Haku päättyy 14.10.2020.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille.

Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

Kuvaus:

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa. Koulutuksen opintokokonaisuudet ovat

a) kliininen osaaminen: opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan ja oman suuntauksensa teoreettisen perustan sekä tutkimus- ja kehittämistyön

b) pedagoginen osaaminen: opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja alan työnohjauksen perusperiaatteet ja erityispiirteet

c) tutkimustaidollinen osaaminen: opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset tulokset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat sekä osaa soveltaa niitä pienimuotoisessa tutkimustyössä ja opinnäytetyön ohjauksessa.

Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön.

Lisätietoa opetuskielistä

Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä. Koulutukseen kuuluu myös kansainvälisiä seminaareja, joiden opetus on englanniksi.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne:

a) Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 30 op

• teoria- ja menetelmäopinnot, kontaktiopetusta 170 tuntia (17 op)

• ryhmämuotoinen työnohjaus (potilastyönohjaus sekä työnohjaustaitojen ohjaus), 100 tuntia (10 op)

• ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 60 tuntia (3 op)

b) Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 5 op

• kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopinnot, 36 tuntia (3 op)

• kouluttajana toimiminen, 10 tuntia (2 op)

• työnohjaustaitojen ohjaus, ks. kohta a)

c) Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 15 op

• tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön ohjaus, 40 tuntia (5 op)

• opinnäytetyö (10 op)

Osana koulutukseen liittyy omatoiminen opiskelu sekä opetus-, työnohjaus- ja psykoterapiatyöskentely.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Valviran myöntämän psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaaville henkilöille, jotka ovat suorittaneet kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksen tai psykoterapeuttikoulutuksen, joka riittävässä määrin vastaa opetettavaa psykoterapiamenetelmää.

Ohjelma

Koulutus kestää yhteensä 4 lukukautta. Koulutus alkaa 11.1.2021 ja päättyy joulukuussa 2022.

Kevään 2020 muut päivät ovat 12.1., 12.-13.2., 12.-13.3., 12.-13.4., 14.-15.5. ja 7.-8.6. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15–16.30.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijoiden kehittymistä (tiedot, taidot ja soveltuvuus) arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Lisätietoa

Kouluttajat:

Pääkouluttajana ja vastuuprofessorina toimii Martti T. Tuomisto, Ph.D. (med dr), nimikesuojattu psykoterapeutti (vaativa erityistaso) ja kouluttajapsykoterapeutti. Omakohtaisen ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian kouluttajana toimii Arto Pietikäinen, KM, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.

Ota yhteyttä:

• suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen(at)tuni.fi

• suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa(at)tuni.fi

• vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137, martti.tuomisto(at)tuni.fi

Maksuehto

Koulutuksen kokonaishinta on 14 500 euroa + alv 24% (yht.  17 980 euroa), lukukautta kohti 3 625 euroa + alv 24%. Hintaan sisältyy tässä esitteessä mainittu koulutus (myös ryhmämuotoinen työnohjaus ja koulutuspsykoterapia). Käytettävät materiaalit oppikirjoja lukuun ottamatta kuuluvat myös koulutuksen hintaan.

Perumisehdot

Koulutukseen valinnan jälkeen tehdystä perumisesta peritään 50 % osallistumismaksusta.

Jos peruminen tapahtuu 1-14 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään koko koulutuksen hinta.

Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Näin haet

Haku päättyy keskiviikkona 14.10.2020.

Valinta

Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella 2.-3.11.2020. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen. Haastatteluista ei peritä maksua. Koulutus toteutetaan, mikäli vähintään 12 osallistujan määrä täyttyy.

Koulutettavat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella seuraavasti:

• Suoritettu kognitiivisen käyttäytymisterapian tai vastaava muu psykoterapeuttikoulutus

• Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike

• Työkokemus ja muut alaan liittyvät ansiot

• Haastattelussa todettu henkilökohtainen soveltuvuus koulutukseen

• Mahdollisuus toimia psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *