Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2018–2020 (50 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Tämä on kuudes Tampereen yliopiston järjestämä kouluttajapsykoterapeuttikoulutus.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille. Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 13.8.2018 (hakuaikaa on jatkettu). Haku koulutukseen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta.

Osaamistavoitteet

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana
psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa. Koulutuksen opintokokonaisuudet ovat

 1. kliininen osaaminen: opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan ja oman suuntauksensa teoreettisen perustan sekä tutkimus- ja kehittämistyön
 2. pedagoginen osaaminen: opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja alan työnohjauksen perusperiaatteet ja erityispiirteet
 3. tutkimustaidollinen osaaminen: opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset tulokset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat sekä osaa soveltaa niitä pienimuotoisessa tutkimustyössä ja opinnäytetyön ohjauksessa.

Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa 3.9.2018 ja se päättyy keväällä 2020. Alustavasti syksyn 2018 muut päivät ovat 1.-
2.10., 1.-2.11. ja 30.11.-1.12. Koulutus kestää yhteensä 4 lukukautta ja se järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15–16.30.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

 1. Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 30 op
  • teoria- ja menetelmäopinnot, kontaktiopetusta 170 tuntia (17 op)
  • ryhmämuotoinen työnohjaus (potilastyönohjaus sekä työnohjaustaitojen ohjaus), 100 tuntia (10 op)
  • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 60 tuntia (3 op)
 2. Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 5 op
  • kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopinnot, 36 tuntia (3 op)
  • kouluttajana toimiminen, 10 tuntia (2 op)
  • työnohjaustaitojen ohjaus, ks. kohta 1
 3. Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 15 op
  • tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön ohjaus, 40 tuntia (5 op)
  • opinnäytetyö (10 op)

Osana koulutukseen liittyy omatoiminen opiskelu sekä opetus-, työnohjaus- ja
psykoterapiatyöskentely. Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä. Koulutukseen kuuluu myös kansainvälisiä seminaareja, joiden opetus on englanninkielellä. Opiskelijoiden kehittymistä (tiedot, taidot ja soveltuvuus) arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Pääkouluttaja ja vastuuprofessori

Pääkouluttajana ja vastuuprofessorina toimii Martti T. Tuomisto, Ph.D. (med dr), nimikesuojattu
psykoterapeutti (vaativa erityistaso) ja kouluttajapsykoterapeutti. Omakohtaisen ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian kouluttajana toimii Arto Pietikäinen, KM, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.

Kohderyhmä ja hakuedellytykset

Valviran psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saaneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksen tai psykoterapeuttikoulutuksen, joka riittävässä määrin vastaa opetettavaa psykoterapiamenetelmää.

Hakuaika ja hakeminen

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 13.8.2018 (hakuaikaa on jatkettu). Haku koulutukseen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta:

Sähköinen hakulomake (linkki)

Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella viikolla 32. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen. Haastatteluista ei peritä maksua. Koulutus toteutetaan, mikäli kelpoisia hakijoita on vähintään 12 henkilöä.

Valintaperusteet

Koulutettavat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella seuraavasti:

 1. Suoritettu kognitiivisen käyttäytymisterapian tai vastaava muu psykoterapeuttikoulutus.
 2. Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike
 3. Työkokemus ja muut alaan liittyvät ansiot
 4. Haastattelussa todettu henkilökohtainen soveltuvuus koulutukseen
 5. Mahdollisuus toimia psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 13 800 euroa + alv 24 % (lukukautta kohti 3450 euroa + alv 24 %).
Hintaan sisältyy tässä esitteessä mainittu koulutus (myös ryhmämuotoinen työnohjaus ja
koulutuspsykoterapia). Käytettävät materiaalit oppikirjoja lukuun ottamatta kuuluvat myös koulutuksen hintaan.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat

 • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi
 • suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa@uta.fi
 • vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137, martti.tuomisto@uta.fi

Esite koulutuksesta

Voit ladata pdf-muotoisen esitteen koulutuksesta tästä: Lataa esite

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *