Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2021-2022 (50 op), Tampere

Järjestämme Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisen Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Tämä on seitsemäs Tampereen yliopiston järjestämä KKT:n kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. Haku päättyy 14.10.2020.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille.

Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

Lue lisää

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus Iisalmi-Kuopio

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus Iisalmi-Kuopio on haussa. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen. Koulutuksessa syvennytään lisäksi kontekstuaalisuuteen ja prosessipohjaisuuteen ja sen mukaisiin hoitokäytäntöihin kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.

Lisätietoja tästä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kognitiivisen-kayttaytymisterapian-psykoterapeuttikoulutus-kontekstuaalinen-ja

Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2018–2020 (50 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Tämä on kuudes Tampereen yliopiston järjestämä kouluttajapsykoterapeuttikoulutus.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille. Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 13.8.2018 (hakuaikaa on jatkettu). Haku koulutukseen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lue lisää

Kuntoutuspainotteisen sovelletun käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma 2017-2019

Hoito-, kuntoutus-, sosiaali- tai opetustyössä toimiva: hae Tampereen yliopiston kuntoutuspainotteisen sovelletun käyttäytymisanalyysin koulutusohjelmaan (50 op) 15.2.2017 mennessä. Koulutus alkaa huhtikuussa 2017 ja se on tarkoitettu sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan ammattilaisille, joiden työhön sovellettu ja kliininen psykologia sekä erityiskasvatus kuuluvat olennaisena osana, kuten psykologit, lasten ja nuorisopsykiatrit, neurologit, yleislääkärit, erikoissairaanhoitajat, eri alojen terapeutit, sosiaalityöntekijät ja erityisopettajat.

Lue lisää