Seminaari autismiin ja kehitysvammaisuuteen liittyvistä vaikeimmista häiriöistä ja niiden hoidosta 5.-6.3.2020

SKY ry järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa kaksipäiväisen seminaarin autismiin ja kehitysvammaisuuteen liittyvistä vaikeimmista häiriöistä ja niiden hoidosta:

“Assessment and treatment of severe behavior disorders in autism and intellectual disabilities: Advances, impediments, and proposed solutions”

Seminaarin pitää alan vaikutusvaltaisimpiin nykyisiin edustajiin kuuluva professori Timothy R. Vollmer, Department of Psychology, University of Florida, Yhdysvallat.

Vollmer, T. R., Peters, K. P. & Slocum, S. (2015). Treatment of severe behavior disorders. Teoksessa H. S. Roane, J. E., Ringdahl & T. S. Falcomata (toim.), Clinical and organizational applications of behavior analysis (s.47-68). Elsevier. Waltham, MA.

Lue lisää

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus Iisalmi-Kuopio

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus Iisalmi-Kuopio on haussa. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen. Koulutuksessa syvennytään lisäksi kontekstuaalisuuteen ja prosessipohjaisuuteen ja sen mukaisiin hoitokäytäntöihin kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.

Lisätietoja tästä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kognitiivisen-kayttaytymisterapian-psykoterapeuttikoulutus-kontekstuaalinen-ja

Luentotilaisuus Tampereen yliopistolla 3.10.2019

SKS:n ja SKY ry:n jäsenille tarkoitettu luentotilaisuus Tampereen yliopistolla (Kalevantie 4). Laura Bernard Moon (M.Ed., LBA, BCBA) tulee pitämään 1½ tunnin luennon torstaina 3. lokakuuta klo 18 Tampereen yliopiston Päätalon C9-luentosalissa aiheesta ”Broader applications of Behavior Analysis – the far reaches of our science”. Tilaisuudessa on tarjoilua.

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään Jari Parkkisenniemelle s-posti: jariparkkis (at) gmail.com

Lasten ohjaukseen ja kasvatukseen liittyvä terapia: seminaari 5.-6.6.2019

SKY ry järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa kaksipäiväisen seminaarin maailman tutkituimmasta lasten ohjaukseen ja kasvatukseen liittyvästä terapiasta “Parent-Child Interaction Therapy: A robust intervention for early childhood mental health”.

Seminaarin pitäjä ja terapiamuodon tunnetuin tämänhetkinen edustaja:
Professori Cheryl B. McNeil, Department of Psychology, West Virginia University, Yhdysvallat

Huom! Aiemmasta tiedosta poiketen seminaaripaikan katuosoite on Arvo Ylpön katu 34.

Lue lisää

Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2018–2020 (50 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Tämä on kuudes Tampereen yliopiston järjestämä kouluttajapsykoterapeuttikoulutus.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille. Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 13.8.2018 (hakuaikaa on jatkettu). Haku koulutukseen tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lue lisää